Ochrana osobných údajov

FERONA Slovakia, a.s. prehlasuje, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov chráni vo svojich informačných systémoch osobné údaje pred ich zneužitím a neoprávneným použitím prijatím príslušných bezpečnostných opatrení (Pravidlá pre ochranu osobných údajov).

Dokumenty: