Priečne delenie plechov zo zvitkov

Priečne delenie plechov zo zvitkov s rovnaním

(vstup: ZVITOK, výstup: TABUĽA)

V prípade priania zákazníka vieme dodať plechy priečne nadelené na deliacich linkách buď v štandardných dĺžkach, resp. v dĺžkach, aké si stanoví sám, podľa potreby. Týmto si dokážete pomôcť pri zostavovaní minimalizácie odpadu pri vytváraní nástrihových plánov.

Hrúbky sú od (2)3 mm až do 16 mm.

Mesačná kapacita delenia na deliacich linkách je značná (viac ako 4 000 ton/mes.)

Páska

SSC

FDC

(ZSV – čierne, PZ, lakované)

(ZTV – čierne, morené)

Hrúbka/šírka [mm]

min. 0,3/30

min. 1/20

max. 3/1600

max 6/1600

Pozn.: SSC – Steel Servis Centrum FDC – Ferona deliace centrum

Tabuľa

SSC

FDC

SSCS

(ZSV – čierne, PZ, lakované)

(ZTV – čierne, morené)

(ZTV – čierne, morené)

h/š/d [mm]

min. 0,5/300/300

min. 2/700/1500

min. 6/1000/500

max. 3/1600/4000

max. 8/2000/12 000

max. 16/2100/12 000

Pozn.: SSCS – Steel Servis Centrum Slovakia

Týmto spôsobom tiež dodávame pozinkované plechy do hr. 3 mm.