Logistické služby

Spoločnosť okrem predaja obchodného tovaru poskytuje zákazníkom aj logistické služby. Jedná sa o dlhodobé skladovanie, manipuláciu a dopravu tovaru zákazníka na báze železa v našich skladových prevádzkach. Ceny za tieto služby sú stanovované dohodou.