Prevádzka SSC Bratislava

Vedenie

doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.
Riaditeľ SSC
Tel.: +421 240 254 101
Tel.: +420 724 106 339
E-mail: ivo.juricka@ferona.cz

FERONA Slovakia, a.s. – prevádzka Steel Servis Centrum

Ing. Ivan Babinec
Vedúci výrobno-technického odboru
Tel.: +421 240 254 728
Tel.: +421 910 566 426
E-mail: ivan.babinec@ferona.sk
Mgr. Lucia Raffaiová
Vedúca prevádzkovo-ekonomického odboru
Tel.: +421 240 254 146
Tel.: +421 903 659 412
E-mail: lucia.raffaiova@ferona.sk
Gabriel Zilinský
Vedúci referátu príprava výroby a plánovanie
Tel.: +421 240 254 159
Tel.: +421 903 659 026
E-mail: gabriel.zilinsky@ferona.sk
Slavíme 105 rokov Ferona Slovakia Zistite viac