SSC - delenie ZTV zvitkov v SSC Bratislava

FERONA - Servis Centrum Slovakia, a.s. Bratislava bola založená v roku 2008 ako dcérska spoločnosti firmy Ferona, a.s. za účelom rozšírenia ponuky za tepla valcovaných plechov. Spracovanie prebieha na modernej deliacej linke FIMI a je unikátna pre dodávky do ČR, SR a PL. Predaj výrobkov zákazníkom je zabezpečený cez predajné útvary FERONA Slovakia, a.s., Ferona, a.s. a Ferona Polska S.A. 

Od 1.1.2019 došlo k fúzii spoločnosti FERONA - Servis Centrum Slovakia, a.s. do spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. ako jej ďalšej prevádzky s názvom FERONA Slovakia, a.s. - Prevádzka Steel Servis Centrum Bratislava.

Sortimentne nadväzuje na produkciu deliacej linky Ferony v Ostrave. Zaisťuje výrobu prístrihov, tzn. na základe objednávky konkrétneho zákazníka zabezpečí dodávku plechov nastrihaných na presný rozmer v najkratšom možnom termíne. Povrch zvitkov môže byť v priebehu delenia kartáčovaný, čo zvyšuje kvalitu povrchu výsledného výrobku. V rámci výrobného procesu sú vždy vykonávané vstupné a výstupné kontroly. Súčasťou vstupnej kontroly je kontrola hmotnosti, rozmerová kontrola, vizuálne overenie kvality povrchu vstupného materiálu a úplnosť sprievodnej dokumentácie. Do výstupnej kontroly patrí rozmerová kontrola, vrátane kontroly kolmosti strán plechov, hmotnosti, kontrola balenia a značenia. Ferona SSC má certifikát QMS podľa ISO 9001:2015.

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

1. VSTUPNÝ MATERIÁL – ZA TEPLA VALCOVANÝ, POPR. MORENÝ OCEĽOVÝ PÁS

HRÚBKA [MM] HRANICA PEVNOSTI [MPA] HRANICA KLZU [MPA]
2–8 max. 1 200 max. 950
2–10 max. 1 000 max. 800
2–16 max. 800 max. 600

 

2. ROZMEROVÉ PARAMETRE VSTUPNÉHO ZVITKU

PARAMETER JEDNOTKA MIN. MAX.
Šírka zvitkov mm 800 2 100
Vnútorný priemer mm   508, 610, 760, 850
Vonkajší priemer mm 800 2 300
Hmotnosť t   30

 

3. Technické charakteristiky hotového materiálu

PARAMETER JEDNOTKA MIN. MAX.
Šírka tabúľ mm 800 2 100
Dĺžka tabúľ mm 500 12 600

poznámka: Možnosť dodania povrchu zbaveného okují kartáčovaním.

 

Hmotnosť balíka

MAX. HMOTNOSŤ [t] DĹŽKA [mm]
5 6 000
10 12 000

Spoločnosť bude ku každému výrobku dodávať príslušný atest vstupného zvitku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky vyrobených plechov. V prípade potreby je možné využiť služby laboratória (chemické a mechanické skúšky) pri SSC Hradec Králové. SSC má zavedený štandardný spôsob balenia, ktorý zaisťuje dostatočné zabezpečenie pri manipulácií a preprave materiálu (drevené palety, cyklopáska, spony).