O spoločnosti

FERONA Slovakia, a.s. je moderná obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa nákupom, skladovaním, úpravou, logistikou a predajom hutníckych výrobkov, hutníckych druhovýrobkov, železných a neželezných kovov na báze veľkoobchodu.

Strategické rozmiestnenie obchodných prevádzok na území SR (Žilina, Nitra, Košice) umožňujú bezproblémový prísun tovarov k zákazníkom, pričom aktívna osobná komunikácia so zákazníkmi je zabezpečovaná regionálnymi predajcami.

Bezkonkurenčná šírka sortimentu a komplexnosť poskytovaných služieb (doprava na miesto určenia, delenie materiálu, ale aj výroba výpalkov z plechov a úprava betonárskej ocele podľa požiadaviek zákazníka vo vlastnej réžii) sú hlavnými atribútmi spoločnosti FERONA Slovakia, a.s., pre ktoré si zachováva pozíciu jedného z popredných obchodníkov s hutníckymi materiálmi v SR. Všetky naše predajné miesta sú zmodernizované a on-line prepojené jednotným komunikačným a riadiacim systémom. Kapacita skladov je 50 000 t. Kryté haly sú vybavené kvalitnou žeriavovou technikou, máme vlastné vlečkové hospodárstvo s príslušenstvom dvoch vlastných lokomotív a vagónov.

Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno: FERONA Slovakia, a.s.
Identifikačné číslo: 36 401 137
Sídlo: Bytčická 12, 011 45 Žilina
Dátum vzniku: 30. 9. 2001
Základný kapitál: 32 719 006 EUR
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sa, vložka 10315/L.

 


Štruktúra skupiny

Štruktúra skupiny ferona