Ústredie

Kancelária odborných riaditeľov

Kristína Bujná
Sekretariát
Tel.: +421 41 5638 177
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: kristina.bujna@ferona.sk
Ing. Eva Slováková
Finančná riaditeľka
Ing. Ivan Mišenda
Riaditeľ logistiky
Ing. Miloš Šimun
Riaditeľ predaja
Ing. Radovan Budai
Riaditeľ nákupu

Úsek finančného riaditeľa

Ing. Marta Bujná
Financie – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 320
Tel.: +421 902 642 857
Fax: +421 41 7631 310
E-mail: marta.bujna@ferona.sk
Ing. Ivana Mlynárová
Riadenie rizík a správa pohľadávok – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 208
Tel.: +421 903 250 254
E-mail: ivana.mlynarova@ferona.sk
Ing. Róbert Turcer
Informatika – vedúci odboru
Tel.: +421 41 5638 159
Tel.: +421 903 720 117
E-mail: robert.turcer@ferona.sk
Mgr. Katarína Roubalová
Ľudské zdroje – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 241
Tel.: +421 903 559 776
E-mail: katarina.roubalova@ferona.sk
Ing. Ladislav Konc
Manažér kvality
Tel.: +421 41 5638 319
Tel.: +421 902 933 728
Fax: +421 41 5638 224
E-mail: ladislav.konc@ferona.sk
Ing. Katarína Halušková
Krízový manažér
Tel.: +421 41 5638 158
Tel.: +421 902 933 707
E-mail: katarina.haluskova@ferona.sk

Úsek riaditeľa predaja

Bc. Marek Kučerka
Obchodný referent špecialista – ušľachtilá oceľ, neželezné kovy, druhovýrobky
Tel.: +421 41 5638 185
Tel.: +421 910 138 601
E-mail: marek.kucerka@ferona.sk
Daniel Jurík
Obchodný referent špecialista – rúry, zvárané profily
Tel.: +421 41 5638 373
Tel.: +421 903 715 111
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: daniel.jurik@ferona.sk

Úsek riaditeľa nákupu

Bc. Marek Kučerka
Obchodný referent špecialista – ušľachtilá oceľ
Tel.: +421 41 5638 185
Tel.: +421 910 138 601
E-mail: marek.kucerka@ferona.sk
Daniel Jurík
Rúry, zvárané profily - vedúci referátu
Tel.: +421 41 5638 373
Tel.: +421 903 715 111
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: daniel.jurik@ferona.sk
Ing. Lucia Petrášová
Profilová oceľ - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 378
Tel.: +421 903 724 280
Fax: +421 41 5638 199
E-mail: lucia.petrasova@ferona.sk
Eva Janíčková
Plechy - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 317
Tel.: +421 902 933 727
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: eva.janickova@ferona.sk
Ivana Juríková
Plechy - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 148
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: ivana.jurikova@ferona.sk
Katarína Papíková
Rúry, zvárané profily - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 164
Tel.: +421 902 933 722
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: katarina.papikova@ferona.sk

Úsek riaditeľa logistiky

Matej Baran
Manažér logistiky
Tel.: +421 41 5638 163
Tel.: +421 903 659 401
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: matej.baran@ferona.sk

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba

E-mail: osobneudaje@zilina.ferona.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zodpovedná osoba

E-mail: podnet@zilina.ferona.sk

Slavíme 105 rokov Ferona Slovakia Zistite viac