Vypaľovanie tvarových dielcov z plechov

K dispozícii je:

  • CNC plazma pre vypaľovanie plechov do hrúbky 30mm,
  • CNC kyslík – zemný plyn,
  • CNC kyslík – acetylén pre väčšie hrúbky materiálov, až do 250mm,
  • CNC laser pre rezanie tenších plechov.

V prípade potreby požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť pri delení/vypaľovaní aj prenášanie tavieb a údajov na výpalky – značkovanie. Toto zabezpečíme spôsobom, akým bude zákazník požadovať (vedenie písomnej knihy, elektronickej knihy a pod. razením, popisovačom).
Pri vypaľovaní môže byť dohodnuté aj brúsenie hrán alebo odihľovanie na požadované rozmery podľa požiadaviek.

Ďalej pre vypaľovanie dielov vieme zabezpečiť:

  • Paličský plán (dodanie výkresovej dokumentácie v dwg, dxf alebo v papierovej forme)
  • Pálenie podľa dodaného paličského plánu
  • Poradie postupných dodávok pri veľkom objeme a rôznorodosti
  • Časovanie zákazky
  • Úkosovanie na dopyt
  • Otryskanie výpalkov

Rozmerové tolerancie a pravouhlosť podľa STN EN ISO 9013 trieda B, hrúbka materiálu podľa STN EN 10029.