Kontakty

Pobočky FERONA Slovakia, a.s.

Ústredie

Bytčická 12, 011 45 Žilina
Tel.: +421 41 5638 177
E-mail: ferona@zilina.ferona.sk

Viac informácií

Prevádzka Žilina

Bytčická 12, 011 45 Žilina
Tel.: +421 41 5638 600
E-mail: ferona@zilina.ferona.sk

Viac informácií

Prevádzka Nitra

Dvorčanská 70, 949 05 Nitra
Tel.: +421 37 6404 600
E-mail: ferona@nitra.ferona.sk

Viac informácií

Prevádzka Košice

Londýnska 8, 043 00 Košice
Tel.: +421 55 6802 600
E-mail: ferona@kosice.ferona.sk

Viac informácií

Kancelária Bratislava

Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 24 0254 602
E-mail: ferona@blava.ferona.sk

Viac informácií

SSC Bratislava

Prístavná 12, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 25 3410 116
E-mail: ferona@ferona-scs.sk


Viac informácií

Skupina FERONA

Ferona a.s.

ferona.cz

Ferona Polska S.A.

ferona.pl

Pragmet, a.s.

pragmet.cz

FTP PLASTICS s.r.o.

ftpplastics.cz