Doprava

FERONA Slovakia, a.s. poskytuje svojim zákazníkom dopravu obchodného tovaru na miesto určenia. K dispozícii máme 16 kamiónov a využívame aj služby externých prepravcov. Dovoz nízkoobjemových dodávok zabezpečíme vo výhodných cenách systémom Zbernej služby kedykoľvek a kdekoľvek v rámci SR.

Pravidlá a cenník dopravného platné od 7.3.2022:

  • dodávky v rámci SR do 400 kg na jednu kúpnu zmluvu zabezpečujeme na prianie zákazníka Zbernou službou
  • dodávky v rámci SR od 401 kg na jednu kúpnu zmluvu zabezpečujeme autami spoločnosti FERONA Slovakia, a.s.

  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti do 1000 kg - dopravné 105,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti 1001 - 6000 kg - dopravné 95,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti 6001 - 12000 kg - dopravné 85,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti nad 12000 kg - dopravné 80,- EUR bez DPH

  • práca s hydraulickou rukou - paušálny poplatok 45,- EUR bez DPH

  • expresný príplatok za dovoz do 24 hodín od objednania - 25,- EUR bez DPH (po odsúhlasení dispečera prevádzky)