Logistické služby

Spoločnosť okrem predaja obchodného tovaru poskytuje zákazníkom aj logistické služby. Jedná sa o skladovanie a manipuláciu tovaru v našich skladových prevádzkach. Sme vybavení manipulačnou technikou na manipuláciu hutníckeho a paletového tovaru. Ceny za tieto služby sú stanovené dohodou.