Úsek finančného riaditeľa

Ing. Marta Bujná
Financie – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 320
Tel.: +421 902 642 857
Fax: +421 41 7631 310
E-mail: bujna@zilina.ferona.sk
Ing. Ivana Mlynárová
Riadenie rizík a správa pohľadávok – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 208
Tel.: +421 903 250 254
E-mail: mlynarova@zilina.ferona.sk
Ing. Róbert Turcer
Informatika – vedúci odboru
Tel.: +421 41 5638 159
Tel.: +421 903 720 117
E-mail: turcer@zilina.ferona.sk
Ing. Katarína Cimeráková
Ľudské zdroje – vedúca odboru
Tel.: +421 41 5638 241
Tel.: +421 903 559 776
E-mail: cimerakova@zilina.ferona.sk
Ing. Jan Mikula
Manažér kvality
Tel.: +421 41 5638 319
Tel.: +421 903 557 038
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: mikula@zilina.ferona.sk
Ing. Bohdan Fedorčík
Krízový manažér
Tel.: +421 41 5638 158
Tel.: +421 903 514 156
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: fedorcik@zilina.ferona.sk
Slavíme 100 rokov Ferona Slovakia Slavíme 100 rokov Ferona Slovakia Zistite viac