Úsek riaditeľa nákupu

Jarmila Beňová
Profilová oceľ - vedúca referátu
Tel.: +421 41 5638 377
Tel.: +421 903 807 568
Fax: +421 41 5638 199
E-mail: benova@zilina.ferona.sk
Bc. Marek Kučerka
Obchodný referent špecialista – ušľachtilá oceľ
Tel.: +421 41 5638 185
Tel.: +421 910 138 601
E-mail: kucerka@zilina.ferona.sk
Daniel Jurík
Rúry, zvárané profily - vedúci referátu
Tel.: +421 41 5638 373
Tel.: +421 903 715 111
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: jurik@zilina.ferona.sk
Eva Janíčková
Plechy - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 317
Tel.: +421 902 933 727
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: janickova@zilina.ferona.sk
Katarína Papíková
Plechy - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 148
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: papikova@zilina.ferona.sk
Bc. Terézia Tarabášová
Profilová oceľ, neželezné kovy, druhovýrobky - referentka nákupu
Tel.: +421 41 5638 315
Tel.: +421 902 933 715
Fax: +421 41 5638 199
E-mail: tarabasova@zilina.ferona.sk
Slavíme 100 rokov Ferona Slovakia Slavíme 100 rokov Ferona Slovakia Zistite viac