Office in Košice

Roman Grusetzký
Office director
Phone: +421 55 6802 312
Fax: +421 55 6802 100
Email: grusetzky@kosice.ferona.sk

Regional sale

Košice – city, Košice – surroundings, Kežmarok, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Poltár, Rimavská Sobota, Levoča

Jozef Leško
Regional salesman
Phone: +421 55 6802 333
Phone: +421 903 720 131
Fax: +421 55 6802 300
Email: lesko@kosice.ferona.sk
Ing. Mária Vološinová
Regional salesman's assistant
Phone: +421 55 6802 603
Phone: +421 903 561 583
Fax: +421 55 6802 300
Email: volosinova@kosice.ferona.sk
Ing. Martina Petrová
Regional salesman's assistant
Phone: +421 55 6802 602
Phone: +421 903 727 304
Fax: +421 55 6802 183
Email: petrova@kosice.ferona.sk

Humenné, Medzilaborce, Snina, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pavel Kavka
Regional salesman
Phone: +421 55 6802 221
Phone: +421 903 830 141
Fax: +421 55 6802 300
Email: kavka@kosice.ferona.sk
Ing. Renáta Beličáková
Regional salesman's assistant
Phone: +421 55 6802 604
Phone: +421 903 727 281
Fax: +421 55 6802 300
Email: belicakova@kosice.ferona.sk
Silvia Štrbová
Regional salesman's assistant
Phone: +421 55 6802 606
Phone: +421 903 561 582
Fax: +421 55 6802 183
Email: strbova@kosice.ferona.sk

Sale indoors

Oľga Dávidová
Sale indoors – department chairman
Phone: +421 55 6802 123
Phone: +421 903 715 101
Fax: +421 55 6802 183
Email: davidova@kosice.ferona.sk

Logistics

Matej Bajusz
Logistics – department chairman
Phone: +421 55 6802 158
Phone: +421 903 631 435
Fax: +421 55 6802 253
Email: bajusz@kosice.ferona.sk
Mgr. Štefánia Bajuszová
Complaints
Phone: +421 55 6802 133
Phone: +421 902 933 706
Fax: +421 55 6802 131
Email: bajuszova@kosice.ferona.sk
History of Ferona Slovakia since 1919 History of Ferona Slovakia since 1919 Read more