Zvárané profily uzatvorené špeciálne

ZVÁRANÝ PROFIL UZATVORENÝ TVARU L
Norma TDP
JN 42 6940 ČSN 42 0121
ČSN
11 343
Profil číslo b (mm) h (mm) c (mm) d (mm) t (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m)
3900115 50 37 37 12 1,5 1,96
3900312 30 35 20 12 1,2 1,14
3900415 56 50 42 20 1,5 2,43
3900712 36 37 25 12 1,2 1,33
3901220 47 40 27 4 2 2,62
3901320 70 34 55 4 2 3,02
3901420 40 34 25 4 2 2,08

ZVÁRANÝ PROFIL UZATVORENÝ TVARU T
Norma TDP
JN 42 6940 ČSN 42 0121
ČSN
11 343
Profil číslo b (mm) h (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) t (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m)
4600420 55 34 25 4 15 15 2 2,67
4600812 47 37 25 12 11 11 1,2 1,54
4601320 85 34 55 4 15 15 2 3,61

ZVÁRANÝ PROFIL UZATVORENÝ TVARU Z
Norma TDP
JN 42 6940 ČSN 42 0121
ČSN
11 320
Profil číslo b (mm) h (mm) b1 (mm) b2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) t (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m)
3800120 55 34 15 15 4 4 2 2,67
3800215 38 20 18 12 14 17 1,5 1,11