Zmena pravidiel dopravného

1. 1. 2021

Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.1.2021 meníme pravidlá vývozu tovaru, cenník dopravného a vybraných služieb nasledovne:

  • dodávky v rámci SR do 400 kg na jednu kúpnu zmluvu zabezpečujeme na prianie zákazníka Zbernou službou
  • dodávky v rámci SR od 401 kg na jednu kúpnu zmluvu zabezpečujeme autami Ferony
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti do 1000 kg - dopravné 70,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti 1001 - 6000 kg - dopravné 65,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti 6001 - 12000 kg - dopravné 50,- EUR bez DPH
  • dodávky v rámci SR bez rozdielu vzdialenosti nad 12000 kg - dopravné 40,- EUR bez DPH
  • práca s hydraulickou rukou - paušálny poplatok 30,- EUR bez DPH
  • expresný príplatok za dovoz do 24 hodín od objednania - 25,- EUR bez DPH (po odsúhlasení dispečera prevádzky)