Elektródy na zváranie a príslušenstvo

ELEKTRÓDY
Označenie Použitie
E-B 121 nelegované ocele
E-B 123 nelegované ocele
E-B 124 nelegované ocele
E-B 125 nelegované ocele
E-R 117 nelegované ocele
OK 50.40 nelegované ocele
OK 53.35 nelegované ocele
OK 73.68 nízkolegované ocele
OK 74.78 nízkolegované ocele
OK 75.75 nízkolegované ocele
OK 75.78 nízkolegované ocele
OK 78.16 nízkolegované ocele
E-B 420 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
E-B 427 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 63.80 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 67.13 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 61.30 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 61.35 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 67.15 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 67.60 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 68.81 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
OK 68.82 nehrdzavejúce a vysokolegované ocele
E-B 502 opravy a renovácie
E-B 503 opravy a renovácie
E-B 505 opravy a renovácie
E-B 508 opravy a renovácie
E-B 511 opravy a renovácie
E-B 518 opravy a renovácie
E-B 519 opravy a renovácie
E-B 531 opravy a renovácie
E-B 544 opravy a renovácie
OK 83.28 opravy a renovácie
OK 84.78 opravy a renovácie
OK 85.65 opravy a renovácie
E-S 602 neželezné kovy
E-S 641 neželezné kovy
E-S 642 neželezné kovy
E-S 643 neželezné kovy
OK 96.10 neželezné kovy
OK 96.20 neželezné kovy
OK 96.50 neželezné kovy
E-S 716 šedá liatina
E-S 723 šedá liatina
DRÔT PRE ZVÁRANIE V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE METÓDOU MIG/MAG (balené v obaloch Ferona)
Priemer (mm) Hmotnosť balenia (kg)
0,8 15
1 15
1,2 15
SPÁJKY NA TVRDÉ SPÁJKOVANIE
Označenie Priemer Dĺžka Hmotnosť (kg/1000 ks)
BO 694 2 450 13,6
BO 694 3 450 28,9
BO 696 2 450 13,5
BO 696 3 450 29,3
BO 696 4 450 50,3
SPÁJKY NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
Označenie
S-Pb50Sn50Sb
S-Pb60Sn40
S-Pb70Sn30
S-Sn60Pb40
S-Sn90Pb10
B-Sn50 Pb-215/185
B-Sn60 Pb-190/185