Oceľové laná

OCEĽOVÉ LANO JEDNOPRAMENNÉ POZINKOVANÉ (19 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4311 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Priemer drôtu (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
      1270 MPa 1570 MPa
1 0,2 0,005 0,758 0,937
1,25 0,25 0,008 1,184 1,464
1,6 0,315 0,012 1,881 2,325
2 0,4 0,02 3,033 3,749
2,5 0,5 0,03 4,738 5,858
3,15 0,63 0,49 7,522 9,299

OCEĽOVÉ LANO JEDNOPRAMENNÉ POZINKOVANÉ (37 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4313 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Priemer drôtu (mm) Nosný prierez (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
  duše vrstvy     1270 MPa
3,15 0,475 0,45 5,9 0,05 7,496
4 0,6 0,56 9,15 0,077 11,62
5 0,75 0,71 14,69 0,12 18,66

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ (42 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4320 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Priemer drôtu (mm) Nosný prierez (mm2) Teoretická hmotnosť(kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
        1570 MPa 1770 MPa
2 0,2 1,319 0,012 2,07 -
2,5 0,25 2,062 0,019 3,24 -
3,15 0,32 3,273 0,03 5,14 5,79
4 0,4 5,278 0,048 8,29 9,34
5 5 8,247 0,076 12,95 14,6
6,3 0,63 13,09 0,12 20,55 23,17
7,1 0,71 16,63 0,15 26,11 29,44
8 0,8 21,11 0,19 33,14 37,36
9 0,9 26,72 0,25 41,95 47,29
10 1 32,99 0,3 51,79 58,39
12,5 1,25 51,54 0,47 80,92 73,24
14 1,4 64,65 0,59 101,5 114,4
15 1,5 74,22 0,68 116,5 131,4
16 1,6 84,45 0,78 132,6 149,5

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ (114 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4322 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Priemer drôtu (mm) Nosný prierez (mm2) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
        1570 MPa 1770 MPa
3,15 0,2 3,581 0,033 5,62 6,34
3,55 0,224 4,493 0,041 7,05 7,95
4 0,25 5,596 0,052 8,79 9,91
4,5 0,28 7,02 0,065 11,02 12,43
5 0,315 8,884 0,082 13,95 15,72
3,3 0,4 14,33 0,13 22,5 25,36
8 0,5 22,38 0,21 35,14 39,61
10 0,63 35,54 0,23 55,8 62,91
11,2 0,71 45,13 0,42 70,85 79,88
12,5 0,8 57,3 0,53 89,96 101,4
14 0,9 72,52 0,67 113,9 128,4
16 1 89,53 0,82 140,6 157,5
18 1,12 112,3 1,03 176,3 198,8

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ (222 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4324 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Priemer drôtu (mm) Nosný prierez (mm2) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
        1570 MPa 1770 MPa
9 0,4 27,9 0,26 43,8 49,38
10 0,45 35,31 0,32 55,44 62,5
11,2 0,5 43,59 0,4 68,44 77,15
12,5 0,56 54,68 0,5 85,85 96,78
14 0,63 69,2 0,64 108,6 122,5
16 0,71 87,89 0,81 138 155,6
18 0,8 111,6 1,03 175,2 197,5
19 0,85 126 1,16 197,8 223
20 0,9 141,2 1,3 221,7 249,9
21,2 0,95 157,4 1,45 247,1 278,6
22,4 1 174,4 1,6 273,8 308,7
23,6 1,06 195,9 1,8 307,6 346,7
25 1,12 218,7 2,01 343,4 387,1

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ SEAL (114 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4340 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Nosný prierez (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
      1570 MPa 1770 MPa
10 40,44 0,37 63,49 71,56
11,2 50,87 0,47 79,87 90,04
12,5 63,07 0,58 99,02 111,6
14 79,3 0,73 124,5 140,3
16 99,68 0,92 156,5 176,5

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ SEAL (114 drôtov s drôtenou dušou - 49 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4341 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Nosný prierez (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
      1570 MPa 1770 MPa
10 46,6 0,43 73,16 82,48
12,5 72,68 0,67 114,1 128,7
14 91,34 0,84 143,4 161,7
16 115,03 1,06 180,6 203,6

OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ SEAL (162 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4342 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Nosný prierez (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
      1570 MPa 1770 MPa
12,5 64,01 0,59 100,5 90,4
14 79,87 0,74 125,4 113,3
16 99,68 0,92 156,5 141,4
18 125,41 1,15 196,9 176,5
20 160,83 1,48 252,5 222
OCEĽOVÉ LANO ŠESŤPRAMENNÉ VIAZACIE (čierne, pozinkované)
Norma TDP
ČSN 02 4324 ČSN 02 4301
Možné kombinácie závesov
oko-oko
oko-hák
dvojhák
štvorhák

OCEĽOVÉ LANO VIACPRAMENNÉ HERCULES (221 drôtov)
Norma TDP
ČSN 02 4371 ČSN 02 4301
Priemer lana (mm) Nosný prierez (mm) Teoretická hmotnosť (kg/m) Menovitá nosnosť (kN) pri menovitej pevnosti drôtov
      1570 MPa 1770 MPa
12,5 60,76 0,56 95,4 107,6
14 75,8 0,7 119 134,2
16 94,97 0,88 149,1 168,1
17 108,09 1 169,7 191,3
18 121,97 1,11 191,5 215,9
19 136,75 1,25 214,8 242,1