História

 

FERONA Slovakia, a.s. je priamym nástupníkom Prvej akciovej spoločnosti pre obchod so železom, ktorá bola založená v roku 1919 v Bratislave.

- v roku 1933 transformovaná na FOŽ, zmena sídla na Žilinu

- v roku 1946 preberá činnosť firiem Manesmann a Fleischer&Schriger na Slovensku, čím sa stala dominantným distribútorom hutníckych produktov v slovenskej časti ČSR

- v roku 1948 stále pod značkou FOŽ znárodnená

- v roku 1965 transformovaná na Hutnú odbytovú základňu (v tom čase už prevádzky v Žiline, Martine, Bratislave a Košiciach)

- v roku 1972 vznik značky FERONA - založená federálna štátna organizácia FERONA, do ktorej bola Hutná odbytová základňa včlenená

- v roku 1995 sprivatizovaná, kedy sa väčšinovými akcionármi stali členovia manažmentu - vznikla spoločnosť FERONA a.s. so sídlom v Prahe s 11 odštepnými závodmi - medzi inými v Žiline, Bratislave a Košiciach

- v roku 1997 vznikla spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. so sídlom v Žiline, ktorej jediným akcionárom je FERONA a.s.

 

 

 

Tlačiť Hore