Rúrové oblúky, ohyby, prechody, príruby

Rúrový oblúk 90°, 180°
Norma TDP
VN 42 5760 ČSN 42 0250
ČSN
11 353
12 022
d (mm) t (mm) r (mm) b (mm)
21,3 2 28 38
26,9 2,3 29 43
31,8 2,6 35 51
33,7 2,6 38 56
38 2,6 45 64
42,4 2,6 48 69
44,5 2,6 51 73
48,3 2,6 57 82
51 2,6 63,5 88
57 2,9 72 100
60,3 2,9 76 106
63,5 2,9 82,5 114
70 2,9 92 127
76,1 2,9 95 133
82,5 3,2 107,5 149
88,9 3,2 114 159
101,6 3,6 133,5 184
108 3,6 142,5 196
114,3 3,6 152 210
133 4 181 247
159 4,5 216 294
168,3 4,5 229 313
219,1 6,3 305 414
273 6,3 381 518
323,9 7,1 457 619
Rúrový navarovací prechod
Norma
DIN 2616-2
DIN ČSN
St37-0 11 353
St35-8 12 021
St45-8 12 022
Menovitá svetlosť DN1
(mm)
Menovitá svetlosť DN2
(mm)
20 15
25 15
25 20
32 15
32 20
32 25
40 20
40 25
40 32
50 25
50 32
50 40
65 32
65 40
65 50
100 50
100 65
100 80
125 65
125 80
125 100
150 80
150 100
150 125
200 100
200 125
200 150
250 200
300 200
Rúrové ohyby
Norma TDP
VT 42 9300 ČSN 13 2604
ČSN
11 353
12 021
12 022
Ploché privarovacie príruby
Norma TDP
ČSN 13 1222 ČSN 13 1005
ČSN 13 1223 ČSN 13 1005
ČSN 13 1224 ČSN 13 1005
ČSN
11 373
11 375
11 416
Zaslepovacie príruby
Norma TDP
ČSN 13 1223 ČSN 13 1005
ČSN 13 1224 ČSN 13 1005
ČSN 13 1225 ČSN 13 1005
ČSN 13 1227 ČSN 13 1005
ČSN
11 375
Točivé príruby
Norma TDP
ČSN 13 1273 ČSN 13 1005
ČSN 13 1274 ČSN 13 1005
ČSN 13 1275 ČSN 13 1005
ČSN
11 375
Privarovacie príruby s krkom
Norma TDP
ČSN 13 1229 ČSN 13 1005
ČSN 13 1231 ČSN 13 1005
ČSN 13 1233 ČSN 13 1005
ČSN
11 416

 

 

Tlačiť Hore