Definícia zbytku po delení obchodného tovaru

  1. Za zbytok pri delení obchodného tovaru je považovaný zostatok materiálu, ktorý je rozmerom menší ako požadovaný prvok, ktorý vznikne po objednanom delení a je menší ako od výrobcu dodávaný najmenší rozmer. Zbytok pri delení kruhových ocelí - pozri tabuľka. Zbytok po delení je súčasťou dodávky klientovi.
Obchodný tovar dodávaný v 12 m dažkách okrem betonárskych ocelí priemerov do 16 mm a nosníkov do 220 mm 6 m a viac
Obchodný tovar dodávaný v 6 m dažkách okrem kruhových ocelí priemeru nad 100 mm 3 m a viac
Kruhové ocele priemeru nad 100 mm 0,5 m a viac
Ostatný obchodný tovar neuvedený v bode 1.-3. bez zostatkov

 

 

 

Tlačiť Hore