Definícia postupu pri objednaní delenia, vybavenia obchodného prípadu

  1. Pri uzatváraní obchodného prípadu je v prvej etape uzavretá dohoda o kúpe predmetného tovaru vo veľkoobchodne dodávaných rozmeroch a toleranciách.
  2. V druhej etape následuje dohoda o delení zakúpeného obchodného tovaru, s urečním druhu delenia, termínu vykonania služby a predbežnej ceny za objednanú službu.
  3. Pracovník skladu vykoná delenie podľa uzatvorenej dohody o kúpnej zmluve a vyznačí skutočný rozsah poskytnutej služby a skutočné množstvo tovaru v príslušných merných jednotkách.
  4. Pracovník fakturácie vyhotoví daňový doklad na skutočene dodaný obchodný tovar a služby spojené s dodávaným OT.

 

 

 

Tlačiť Hore