Definícia "obchodného" delenia a príslušnej presnosti

  1. V prevádzkach spoločnosti na základe dohody uzatvorenej pri vyhotovení kúpnej zmluvy je poskytovaná klientom služba delenia zakúpeného obchodného tovaru. Vzhľadom na presnosť je tento druh delenia nazvaný ako "obchodné" delenie.
  2. Presnosť je závislá od druhu delenia následovne:

- delenie rezaním a strihaním, tolerancia presnosti: 0 + 50 mm

- delenie pálením, tolerancia presnosti: 0 + 100 mm

 

 

 

Tlačiť Hore