Zásady bezpečnosti a pohybu osôb

Všetky osoby vstupujúce do priestorov predávajúceho sú povinné oboznámiť sa a dodržiavať Zásady bezpečnosti a pohybu osôb.

 

 

Tlačiť Hore