Zákon o ochrane osobných údajov

FERONA Slovakia, a.s. prehlasuje, že v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov chráni vo svojich informačných systémoch osobné údaje pred ich zneužitím a neoprávneným použitím. Zároveň v zmysle § 19 predmetného zákona prijala FERONA Slovakia, a.s. zákonom požadované bezpečnostné opatrenia vo forme vypracovania bezpečnostných projektov a smerníc pre dotknuté informačné systémy.

 

 

Tlačiť Hore