Ústredie

FERONA Slovakia, a.s.
Bytčická cesta 12
011 45 Žilina
E-mail: ferona@zilina.ferona.sk

Kancelária odborných riaditeľov

Kristína Bujná
Sekretariát
Telefón: +421 41 5638 177
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: kbujna@zilina.ferona.sk

Ing. Eva Slováková
Predsedníčka predstavenstva a finančná riaditeľka

Ing. Miloš Šimún
Riaditeľ predaja

Igor Rechtorík
Člen predstavenstva

Úsek finančného riaditeľa

Ing. Eva Slováková
Finančná riaditeľka
E-mail: slovakova@zilina.ferona.sk

Ing. Marta Bujná
Financie – vedúca odboru
Telefón: +421 41 5638 320 / +421 902 642 857
Fax: +421 41 7631 310
E-mail: bujna@zilina.ferona.sk

Ing. Ivana Mlynárová
Riadenie rizík a správa pohľadávok – vedúca odboru
Telefón: +421 41 5638 208 / +421 903 250 254
Fax: +421 41 5638 318
E-mail: mlynarova@zilina.ferona.sk

Ing. Róbert Turcer
Informatika – vedúci odboru
Telefón: +421 41 5638 159 / +421 903 720 117
E-mail: turcer@zilina.ferona.sk

Ing. Katarína Cimeráková
Ľudské zdroje – vedúca odboru
Telefón: +421 41 5638 241 / +421 903 559 776
E-mail: cimerakova@zilina.ferona.sk

Ing. Jan Mikula
Manažér kvality
Telefón: +421 41 5638 319 / +421 903 557 038
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: mikula@zilina.ferona.sk

Ing. Bohdan Fedorčík
Krízový manažér
Telefón: +421 41 5638 158 / +421 903 514 156
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: fedorcik@zilina.ferona.sk

Úsek predaja

Ing. Miloš Šimún
Riaditeľ predaja
E-mail: simun@zilina.ferona.sk

Ing. Ladislav Konc
Obchodný referent – špecialista pre služby
Telefón: +421 41 5638 263 / +421 903 657 172
E-mail: konc@zilina.ferona.sk

Bc. Marek Kučerka
Obchodný referent špecialista – ušľachtilá oceľ, neželezné kovy, druhovýrobky
Telefón: +421 41 5638 185 / +421 910 138 601
E-mail: kucerka@zilina.ferona.sk

Daniel Jurík
Rúry, zvárané profily - obchodný referent - špecialista
Telefón: +421 41 5638 373 / +421 903 715 111
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: jurik@zilina.ferona.sk

Úsek riaditeľa nákupu

Ing. Radovan Budai
Riaditeľ nákupu
Telefón: +421 41 5638 374 / +421 903 725 071
E-mail: budai@zilina.ferona.sk

Komoditné nákupy

Jarmila Beňová
Profilová oceľ - vedúca referátu
Telefón: +421 41 5638 377 / +421 903 807 568
Fax: +421 41 5638 199
E-mail: benova@zilina.ferona.sk

Bc. Marek Kučerka
Obchodný referent špecialista – ušľachtilá oceľ
Telefón: +421 41 5638 185 / +421 910 138 601
E-mail: kucerka@zilina.ferona.sk

Daniel Jurík
Rúry, zvárané profily - vedúci referátu
Telefón: +421 41 5638 373 / +421 903 715 111
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: jurik@zilina.ferona.sk

Martin Dobeš, DiS
Rúry, zvárané profily - referentka nákupu
Telefón: +421 41 5638 164 / +421 903 561 584
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: dobes@zilina.ferona.sk

Eva Janíčková
Plechy - referentka nákupu
Telefón: +421 41 5638 317 / +421 902 933 727
Fax: +421 41 5638 371
E-mail: janickova@zilina.ferona.sk

Bc. Terézia Tarabášová
Neželezné kovy, druhovýrobky - referentka nákupu
Telefón: +421 41 5638 315 / +421 902 933 715
Fax: +421 41 5638 199
E-mail: tarabasova@zilina.ferona.sk

Úsek logistiky

Ing. Ivan Mišenda
Raditeľ logistiky a člen predstavenstva
Telefón: +421 41 5638 397 / +421 903 703 009
E-mail: misenda@zilina.ferona.sk

Matej Baran
Manažér logistiky
Telefón: +421 41 5638 163 / +421 903 659 401
Fax: +421 41 7234 576
E-mail: baran@zilina.ferona.sk

Peter Vrabko
Investície a služby
Telefón: +421 41 5638 175 / +421 903 715 106
Fax: +421 41 5638 305
E-mail: vrabko@zilina.ferona.sk

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba
E-mail: osobneudaje@zilina.ferona.sk

 

 

Tlačiť Hore