Výhody zamestnania vo FERONE Slovakia, a.s.

 

FERONA Slovakia, a.s. je stabilná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá svojim zamestnancom poskytuje istotu zamestnania, dobrých pracovných podmienok a rozvoja.

Uvedomujeme si, že naši zamestnanci sú rozhodujúci pre zvyšovanie výkonnosti, konkurencieschopnosti a teda ekonomickej úspešnosti našej spoločnosti. Vieme, že motivovaní zamestnanci sú spoľahlivým článkom našej služby poskytovanej zákazníkom, preto im ponúkame:

 • Stabilný príjem, dodržiavanie výplatného termínu
 • K základnej mzde výkonnostné, mimoriadne, cieľové odmeny viazané na individuálne a kolektívne výsledky
 • Ročný bonus vo väzbe na výsledky spoločnosti
 • Príspevok na stravovanie
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na rekreačnú, rekondičnú a zdravotnú starostlivosť
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Odmeny pri príležitosti pracovného jubilea
 • Systém vzdelávania
 • Pravidelné lekárske prehliadky súvisiace s prácou
 • Pracovné oblečenie, obuv, pitný režim
 • Pri vybraných funkciách benefitné autá, počítače, mobilné telefóny
 • Možnosť využívania športového zariadenia, športové, spoločenské akcie pre zamestnancov
 • Možnosť letnej rekreácie v podnikových zariadeniach za výhodné ceny
 • Ostatné výhody (pracovné voľno nad rámec zákona, pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, odmeny darcom krvi, ...)

Záleží nám na názore našich zamestnancov, preto každoročne robíme prieskum ich spokojnosti.

 

 

 

Tlačiť Hore