S partnermi neformálne 2011

To, že nemyslíme na zákazníka len cez prizmu dodaných objemov, ale že ho vieme vnímať aj ako človeka a priateľa nie je v našej spoločnosti klišé. Preto sa so zákazníkmi radi stretávame aj v neformálnej atmosfére, kde často krát nepadne o obchode ani slovo.

Takéto stretnutie zorganizovala prevádzková oblasť Nitra 26. 5. v príjemnom prostredí Bowling centra v Dolnej Strede. Na úvod nechýbalo poďakovanie riaditeľa prevádzkovej oblasti Ing. Ivana Mišendu partnerom za korektné obchodné vzťahy a jeho presvedčenie o ich zachovaní a zveľadení v budúcnosti. To však bola posledná oficialita a od tohto momentu sa roztočil kolotoč neformálnych rozhovorov ústiacich do ústredného programu večera, ktorým bol bowlingový turnaj.

Boli vytvorené 4 družstvá po 5 hráčov, ktoré súťažili o najlepší výsledok dosiahnutý v dvoch hrách. Nakoľko sa jednalo o miešané mužsko-ženské družstvá pre korektnosť mali dámy v konečnom súčte pripočítaných 20 bodov za každú hru.

Poradie turnaja družstiev:
1. miesto: Oravcová, Pargáč, Cichý, Urminský, Belák
2. miesto: Vargová, Ježová, Škvarenina, Moder, Szombath
3. miesto: Regendová, Német, Cichý, Beňo, Mišenda

Vloženou súťažou bol vyhlásený aj najlepší jednotlivec. Kritériom bolo dosiahnutie najvyššej bodovej hodnoty v jednej hre. Víťazom sa stal pán Peter Pargáč, o ktorého ľudskej veľkosti svedčí fakt, že odmietol prevziať ocenenie s odôvodnením, že bowling súťažne hráva a venoval ho hráčke s najnižším dosiahnutým skóre v jednej hre pani Helene Zemanovičovej.

Vyhodnotenie turnaja a dekorovanie víťazov obstaral riaditeľ stratégie a marketingu Marián Moder, ktorý zároveň poďakoval za účasť partnerom a vyslovil presvedčenie, že sa pri podobných akciách budeme stretávať so železnou pravidelnosťou.

 

 

Tlačiť Hore